GIORNO
3 gennaio 1792Apri file djvu
7 gennaio 1792Apri file djvu
10 gennaio 1792Apri file djvu
14 gennaio 1792Apri file djvu
17 gennaio 1792Apri file djvu
21 gennaio 1792Apri file djvu
24 gennaio 1792Apri file djvu
28 gennaio 1792Apri file djvu
31 gennaio 1792Apri file djvu