GIORNO
3 gennaio 1789Apri file djvu
7 gennaio 1789Apri file djvu
10 gennaio 1789Apri file djvu
13 gennaio 1789Apri file djvu
17 gennaio 1789Apri file djvu
20 gennaio 1789Apri file djvu
24 gennaio 1789Apri file djvu
27 gennaio 1789Apri file djvu
31 gennaio 1789Apri file djvu